PERSONDATAPOLITIK

Denne fortrolighedspolitik ("Politik") beskriver, hvordan de personligt identificerbare oplysninger ("Personlige oplysninger"), du kan give på siam4home.com websted ("Websted" eller "Service") og ethvert af dets relaterede produkter og tjenester (samlet, "Services") indsamles, beskyttes og bruges. Det beskriver også de valg, der er tilgængelige for dig vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan få adgang til og opdatere disse oplysninger. Denne politik er en juridisk bindende aftale mellem dig ("Bruger", "dig" eller "din") og Siam4home Co. Ltd ("Siam4home Co. Ltd", "vi", "os" eller "vores"). Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Denne politik gælder ikke for praksis for virksomheder, som vi ikke ejer eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner, som vi ikke ansætter eller administrerer.

Automatisk indsamling af oplysninger

Vores højeste prioritet er kundedatasikkerhed, og som sådan udøver vi politik uden logfiler. Vi behandler muligvis kun minimale brugerdata, kun så meget som det er absolut nødvendigt at vedligeholde webstedet og tjenesterne. Oplysninger, der indsamles automatisk, bruges kun til at identificere potentielle tilfælde af misbrug og etablere statistiske oplysninger om brugen og trafikken på webstedet og tjenesterne. Disse statistiske oplysninger aggregeres ellers ikke på en sådan måde, der identificerer en bestemt bruger af systemet.

Indsamling af personlige oplysninger

Du kan få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne uden at fortælle os, hvem du er eller afsløre nogen oplysninger, hvormed nogen kan identificere dig som en bestemt, identificerbar person. Hvis du imidlertid ønsker at bruge nogle af funktionerne på webstedet, kan du blive bedt om at angive visse personlige oplysninger (f.eks. Dit navn og din e-mail-adresse). Vi modtager og gemmer alle oplysninger, du bevidst giver os, når du opretter en konto, offentliggør indhold, foretager et køb eller udfylder onlineformularer på webstedet. Når det er nødvendigt, kan disse oplysninger omfatte følgende:

Du kan vælge ikke at give os dine personlige oplysninger, men så kan du muligvis ikke udnytte nogle af funktionerne på hjemmesiden. Brugere, der er usikre på, hvilke oplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte os.

Anvendelse og behandling af indsamlede oplysninger

For at gøre webstedet og tjenester tilgængelige for dig eller for at opfylde en juridisk forpligtelse er vi nødt til at indsamle og bruge visse personlige oplysninger. Hvis du ikke giver de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke give dig de ønskede produkter eller tjenester. Nogle af de oplysninger, vi indsamler, kommer direkte fra dig via webstedet og tjenesterne. Vi kan dog også indsamle personlige oplysninger om dig fra andre kilder såsom sociale medier, e-mails osv. Enhver af de oplysninger, vi indsamler fra dig, kan bruges til følgende formål:

Behandling af dine personlige oplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med hjemmesiden og tjenesterne, hvor du er placeret i verden, og hvis et af følgende gælder: (i) du har givet dit samtykke til et eller flere specifikke formål; dette gælder dog ikke, når behandling af personlige oplysninger er underlagt California Consumer Privacy Act eller europæisk databeskyttelseslov; (ii) tilvejebringelse af information er nødvendig for opfyldelsen af ​​en aftale med dig og / eller for eventuelle forpligtelser derfor før kontrakt (iii) behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som du er underlagt (iv) behandling er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af ​​officiel myndighed, der er tillagt os; (v) behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart.

Bemærk, at i henhold til nogle lovgivninger kan vi have lov til at behandle oplysninger, indtil du modsætter dig en sådan behandling (ved at fravælge) uden at skulle stole på samtykke eller andre af følgende juridiske baser nedenfor. Under alle omstændigheder vil vi med glæde præcisere det specifikke juridiske grundlag, der gælder for behandlingen, og især om levering af personlige oplysninger er et lovpligtigt eller kontraktmæssigt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Fakturering og betalinger

I tilfælde af tjenester, der kræver betaling, anmoder vi om kreditkort eller andre betalingskontooplysninger, som udelukkende bruges til behandling af betalinger. Dine købstransaktionsdata gemmes kun så længe det er nødvendigt for at gennemføre din købstransaktion. Når det er afsluttet, slettes dine købstransaktionsoplysninger. Hvor det er nødvendigt til behandling af fremtidige betalinger og med forbehold af dit forudgående samtykke, gemmes dine økonomiske oplysninger i krypteret form på sikre servere fra vores ansete betalingsgatewaytjenesteudbyder, der bliver behandlet dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik. Alle gatewayer til direkte betaling overholder de nyeste sikkerhedsstandarder som administreret af PCI Security Standards Council, som er en fælles indsats fra mærker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. Sensitiv og privat dataudveksling sker over en SSL-sikret kommunikationskanal og er krypteret og beskyttet med digitale signaturer, og webstedet og tjenesterne overholder også PCI-sårbarhedsstandarder for at skabe et så sikkert miljø som muligt for brugere. Scanninger efter malware udføres regelmæssigt for yderligere sikkerhed og beskyttelse.

Håndtering af information

Du er i stand til at slette visse personlige oplysninger, vi har om dig. De personlige oplysninger, du kan slette, kan ændre sig, når webstedet og tjenesterne ændres. Når du sletter personlige oplysninger, kan vi dog opbevare en kopi af de ikke-tilbageværende personlige oplysninger i vores optegnelser i den tid, der er nødvendig for at overholde vores forpligtelser over for vores tilknyttede virksomheder og til de formål, der er beskrevet nedenfor.

Videregivelse af oplysninger

Afhængigt af de anmodede tjenester eller efter behov for at gennemføre en transaktion eller levere en hvilken som helst service, du har anmodet om, kan vi indgå kontrakt med andre virksomheder og dele dine oplysninger med dit samtykke med vores pålidelige tredjeparter, der arbejder med os, andre tilknyttede virksomheder og datterselskaber, vi stoler på til at hjælpe med driften af ​​det websted og de tjenester, der er tilgængelige for dig. Vi deler ikke personlige oplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter. Disse tjenesteudbydere er ikke autoriserede til at bruge eller videregive dine oplysninger, undtagen hvis det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller overholde juridiske krav. Vi deler muligvis kun dine personlige oplysninger til disse formål med tredjeparter, hvis privatlivspolitikker er i overensstemmelse med vores, eller som er enige om at overholde vores politikker med hensyn til personlige oplysninger. Disse tredjeparter får kun personlige oplysninger, de har brug for for at udføre deres udpegede funktioner, og vi bemyndiger dem ikke til at bruge eller videregive personlige oplysninger til deres egen markedsføring eller andre formål.

Vi videregiver personlige oplysninger, som vi indsamler, bruger eller modtager, hvis det kræves eller tillades ved lov, såsom for at overholde en stævning eller lignende juridisk proces, og når vi i god tro mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte sikkerhed eller andres sikkerhed, undersøge bedrageri eller svare på en regerings anmodning.

I tilfælde af at vi gennemgår en forretningsovergang, såsom en fusion eller overtagelse af et andet selskab eller salg af hele eller en del af dets aktiver, vil din brugerkonto og personlige oplysninger sandsynligvis være blandt de overførte aktiver.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler, medmindre en længere opbevaringsperiode er krævet eller tilladt ved lov. Vi kan bruge alle aggregerede data, der stammer fra eller inkorporerer dine personlige oplysninger, efter at du har opdateret eller slettet det, men ikke på en måde, der identificerer dig personligt. Når opbevaringsperioden udløber, slettes personlige oplysninger. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

Overførsel af information

Afhængigt af din placering kan dataoverførsler omfatte overførsel og lagring af dine oplysninger i et andet land end dit eget. Du har ret til at lære om det juridiske grundlag for overførsel af oplysninger til et land uden for EU eller til enhver international organisation, der er underlagt international folkeret eller oprettet af to eller flere lande, såsom FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet af os for at beskytte dine oplysninger. Hvis en sådan overførsel finder sted, kan du finde ud af mere ved at tjekke de relevante afsnit i denne politik eller forhøre os ved hjælp af oplysningerne i kontaktsektionen.

Brugernes rettigheder

Du kan udøve visse rettigheder vedrørende dine oplysninger behandlet af os. Du har især ret til at gøre følgende: (i) du har ret til at inddrage samtykke, hvor du tidligere har givet dit samtykke til behandlingen af ​​dine oplysninger; (ii) du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger, hvis behandlingen foregår på et andet retsgrundlag end samtykke (iii) du har ret til at lære, om oplysninger behandles af os, få oplysninger om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de oplysninger, der behandles (iv) du har ret til at kontrollere nøjagtigheden af ​​dine oplysninger og bede om at blive opdateret eller rettet (v) du har under visse omstændigheder ret til at begrænse behandlingen af ​​dine oplysninger, i så fald vil vi ikke behandle dine oplysninger til andre formål end at lagre dem; (vi) du har ret til under visse omstændigheder at opnå sletningen af ​​dine personlige oplysninger fra os (vii) du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at få det sendt til en anden controller uden nogen hindring. Denne bestemmelse finder anvendelse, forudsat at dine oplysninger behandles automatisk og at behandlingen er baseret på dit samtykke, på en kontrakt, som du er en del af eller på grund af forud for kontraktlige forpligtelser hertil.

Retten til at protestere mod forarbejdning

Når Personlige Oplysninger behandles af almen interesse, kan du i udøvelsen af ​​en officiel myndighed, der er hos os eller med henblik på de legitime interesser, vi forfølger, gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at give et grundlag for din særlige situation for at retfærdiggøre indvending. Du skal vide, at hvis dine personlige oplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, kan du gøre indsigelse mod forarbejdningen til enhver tid uden at begrunde det. For at lære, om vi behandler personlige oplysninger til direkte markedsføring, kan du henvise til de relevante afsnit i dette dokument.

Databeskyttelsesrettigheder i henhold til GDPR

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), har du visse databeskyttelsesrettigheder, og Siam4home Co. Ltd har til formål at tage rimelige skridt for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af ​​dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og hvis du ønsker, at de skal fjernes fra vores systemer, bedes du kontakte os. Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. For mere information, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

Californiens privatlivsret

Ud over de rettigheder, der er forklaret i denne politik, har beboere i Californien, der leverer personlige oplysninger (som defineret i lovgivningen) til at få produkter eller tjenester til personlig, familie- eller husholdningsbrug, ret til at anmode om og få fra os en gang et kalenderår , oplysninger om de personlige oplysninger, som vi delte, hvis nogen, med andre virksomheder til markedsføringsbrug. Hvis det er relevant, vil disse oplysninger omfatte kategorierne af personlige oplysninger og navnene og adresserne på de virksomheder, som vi delte sådanne personlige oplysninger med for det umiddelbart forudgående kalenderår (f.eks. Modtager anmodninger i det aktuelle år information om det foregående år) . Kontakt os for at få disse oplysninger.

Sådan udøves disse rettigheder

Enhver anmodning om at udøve dine rettigheder kan rettes til Siam4home Co. Ltd gennem kontaktoplysningerne i dette dokument. Bemærk, at vi muligvis beder dig om at bekræfte din identitet, inden du svarer på sådanne anmodninger. Din anmodning skal indeholde tilstrækkelige oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er den person, du hævder at være, eller at du er en autoriseret repræsentant for en sådan person. Du skal medtage tilstrækkelige detaljer til, at vi kan forstå anmodningen korrekt og svare på den. Vi kan ikke svare på din anmodning eller give dig personlige oplysninger, medmindre vi først bekræfter din identitet eller autoritet til at fremsætte en sådan anmodning og bekræfter, at de personlige oplysninger vedrører dig.

Børns privatliv

Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 18 år. Hvis du er under 18 år, bedes du ikke indsende personlige oplysninger via webstedet og tjenesterne. Vi opfordrer forældre og værger til at overvåge deres børns internetbrug og til at hjælpe med at håndhæve denne politik ved at instruere deres børn om aldrig at give personlige oplysninger via webstedet og tjenesterne uden deres tilladelse. Hvis du har grund til at tro, at et barn under 18 år har givet os personlige oplysninger via hjemmesiden og tjenesterne, bedes du kontakte os. Du skal også være mindst 16 år for at give dit samtykke til behandlingen af ​​dine personlige oplysninger i dit land (i nogle lande tillader vi muligvis din forælder eller værge at gøre det på dine vegne).

Spor ikke signaler

Nogle browsere har en Do Not Track-funktion, der signalerer til websteder, du besøger, at du ikke vil have din online aktivitet sporet. Sporing er ikke det samme som at bruge eller indsamle oplysninger i forbindelse med et websted. Til disse formål henviser tracking til indsamling af personligt identificerbare oplysninger fra forbrugere, der bruger eller besøger et websted eller en onlinetjeneste, når de bevæger sig på tværs af forskellige websteder over tid. Webstedet og tjenester sporer ikke sine besøgende over tid og på tværs af tredjepartswebsteder. Dog kan nogle tredjepartswebsteder holde styr på dine browsingaktiviteter, når de serverer dig indhold, hvilket gør det muligt for dem at skræddersy det, de præsenterer for dig.

Annoncer

Vi viser muligvis onlineannoncer, og vi deler muligvis aggregerede og ikke-identificerende oplysninger om vores kunder, som vi eller vores annoncører indsamler gennem din brug af webstedet og tjenesterne. Vi deler ikke personligt identificerbare oplysninger om individuelle kunder med annoncører. I nogle tilfælde bruger vi muligvis denne samlede og ikke-identificerende information til at levere skræddersyede reklamer til det tilsigtede publikum.

Affiliates

Vi kan videregive oplysninger om dig til vores datterselskaber med det formål at kunne tilbyde dig relaterede eller yderligere produkter og tjenester. Alle oplysninger, der vedrører dig, som vi leverer til vores tilknyttede selskaber, behandles af disse tilknyttede virksomheder i overensstemmelse med vilkårene i denne politik.

E-mail marketing

Vi tilbyder elektroniske nyhedsbreve, som du når som helst frivilligt kan abonnere på. Vi er forpligtet til at holde din e-mail-adresse fortrolig og videregiver ikke din e-mail-adresse til nogen tredjepart undtagen som tilladt i afsnittet om brug og behandling af oplysninger eller med henblik på at bruge en tredjepartsudbyder til at sende sådanne e-mails. Vi opretholder de oplysninger, der sendes via e-mail i overensstemmelse med gældende love og regler.

I overensstemmelse med CAN-SPAM Act vil alle e-mails, der sendes fra os, klart angive, hvem e-mailen er fra og give klare oplysninger om, hvordan man kontakter afsenderen. Du kan vælge at stoppe med at modtage vores nyhedsbrev eller marketing-e-mails ved at følge instruktionerne for afmelding, der er inkluderet i disse e-mails, eller ved at kontakte os. Du vil dog fortsat modtage vigtige transaktionsmails.

Links til andre ressourcer

Hjemmesiden og tjenesterne indeholder links til andre ressourcer, som ikke ejes eller kontrolleres af os. Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for fortrolighedspraksis for sådanne andre ressourcer eller tredjeparter. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader webstedet og tjenesterne og at læse fortrolighedserklæringerne for hver eneste ressource, der kan indsamle personlige oplysninger.

Informationssikkerhed

Vi beskytter de oplysninger, du giver på computerservere i et kontrolleret, sikkert miljø, beskyttet mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Vi opretholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger i et forsøg på at beskytte mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse af personlige oplysninger under dens kontrol og opbevaring. Imidlertid kan ingen datatransmission via internettet eller trådløst netværk garanteres. Derfor, mens vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, anerkender du, at (i) der er sikkerheds- og privatlivsbegrænsninger på Internettet, som er uden for vores kontrol; (ii) sikkerheden, integriteten og fortroligheden af ​​enhver information og data, der udveksles mellem dig og webstedet og tjenesterne, kan ikke garanteres; og (iii) sådanne oplysninger og data kan ses eller manipuleres med under transport af en tredjepart trods den bedste indsats.

Data brud

I tilfælde af at vi bliver opmærksomme på, at sikkerheden på webstedet og tjenesterne er kompromitteret, eller brugernes personlige oplysninger er blevet videregivet til ikke-relaterede tredjeparter som et resultat af ekstern aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsangreb eller svindel, forbeholder vi os ret til at træffe rimeligt passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, efterforskning og rapportering samt anmeldelse til og samarbejde med retshåndhævende myndigheder. I tilfælde af et databrud, vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette berørte personer, hvis vi mener, at der er en rimelig risiko for skade for brugeren som følge af overtrædelsen, eller hvis lovgivning på anden måde kræver meddelelse. Når vi gør det, sender vi en meddelelse på hjemmesiden og sender dig en e-mail.

Ændringer og ændringer

Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at ændre denne politik eller dens vilkår vedrørende webstedet og tjenesterne og vil underrette dig om væsentlige ændringer i den måde, vi behandler personlige oplysninger på. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, f.eks. Gennem kontaktoplysninger, du har givet. Enhver opdateret version af denne politik træder i kraft straks efter offentliggørelsen af ​​den reviderede politik, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede politik (eller en sådan anden handling, der er specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer. Vi vil dog ikke, uden dit samtykke, bruge dine personlige oplysninger på en måde, der er væsentligt anderledes end det, der blev anført på det tidspunkt, hvor dine personlige oplysninger blev indsamlet.

Accept af denne politik

Du anerkender, at du har læst denne politik og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne accepterer du at være bundet af denne politik. Hvis du ikke accepterer at overholde betingelserne i denne politik, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne.

Sådan kontakter du os

Hvis du ønsker at kontakte os for at forstå mere om denne politik eller ønsker at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål vedrørende individuelle rettigheder og dine personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til info@siam4home.com

Dette dokument blev sidst opdateret den 22. august 2020

Sammenlign